AHLI JAWATAN KUASA ASBUDI

Ahli Jawatankuasa ASBUDI

Penaung
YB Abdul Shukur Bin Idrus
( ADUN Kuang dan bekas pelajar SMK Bukit Gading )
Pengerusi
Saharudin Bin Simid
( H/P : 016-3866705 )
Naib Pengerusi
Hj. Mazli Bin Mat Shah
( H/P : 019-3232077 )
Setiausaha
Setiausaha : Maharin Bin Hamid
( H/P : 019-2100199 )
Pen. Setiausaha
Pen. Setiausaha : Jamal Bin Ibrahim
Bendahari
Bendahari : Shamsul Azehar Bin Kamaruddin
( H/P : 019-3200444 )
Ahli Jawatankuasa
Sohaimi Bin Shahadan

Zarina Binti Mohd Nasir

Zulkeplee Bin Amoni

Nor Masitah Binti Ibrahim

AzmiBin Shamsuri

Salihin Bin Abu Bakar

Saparudin Bin Hj. Hussain @ Cikgu Apai

Noor Alhady Bin Abd Wahab

Mohamad Hatta Bin Shafii

Nor Azman Bin Osman

Shamugam a/l Ramachandaram

Hafizah Binti Ismam

Mazliah Binti Mat Shah

0 comments:

 
Design and Posted by Xgading